PZK
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
facebook google+ KONTAKT SZUKAJ
SP7PKI

FORUM KRÓTKOFALARSKIE SP7PKI
NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE
PZK RadioReaktywacja SP9JPA Emisje Cyfrowe

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia portalu. Wszelkie informacje, wydarzenia, nowinki techniczne przesyłajcie drogą mail-ową info@pzk.info.pl lub umieszczajcie w formie news-a.

Regulamin WRMZ - WEK AWARD

"Wielki Ranking Młodych Zdobywców"


Słowem wstępu

"Wielki Ranking Młodych Zdobywców" dalej zwany "Konkursem" to program umożliwiający prowadzenie statystyk i współzawodnictwo w czterech kategoriach dyplomowych. Kategorie te, to najbardziej znane i propagowane akcje dyplomowe w SP i na Świecie: Powiaty, Gminy, Zamki oraz Kraje DX. Konkurs działa niezależnie od trwających akcji dyplomowych i nie jest z nimi powiązany. W konkursie są wykorzystywane już używane oznaczenia regionów (gminy, powiaty, zamki, dxcc), tak aby w prosty i przejrzysty sposób móc importować statystyki do innych programów dyplomowych.

W Konkursie udział mogą brać posiadacze licencji krótkofalarskich (nadawczych i nasłuchowych) wydanych po 01.01.2008 roku. Jednocześnie każdy uczestnik (osoba indywidualna, klub) wyraża zgodę na ewentualną weryfikację otrzymanego Świadectwa i Pozwolenia Radiowego w formie przesłanego "skanu" na adres organizatora. W związku z ustawą o Ochronie Danych Osobowych uczestnik pozostawi widoczne wyłącznie: imię (nazwę klubu), znak i datę otrzymania, a organizator po weryfikacji zniszczy przesłane kopie.

Założycielem rankingu i wydawcą dyplomów jest grupa krótkofalowców twórców portalu www.pzk.info.pl - "Wirtualny Egzamin Krótkofalarski". Pomysłodawcą i Award Managerem jest Marek SQ8MXS. Adres kontaktowy do organizatora to: info@pzk.info.pl.

Uczestnictwo w Konkursie nie zależy od przynależności do organizacji krótkofalarskich w Polsce. Jedynym warunkiem uczestnictwa w zabawie jest posiadanie licencji nasłuchowej lub nadawczej.

Dlaczego 01.01.2008

Data rozpoczęcia działalności Wirtualnego Egzaminu Krótkofalarskiego oraz portalu www.pzk.info.pl była głównym powodem wdrożenia Konkursu. Jednocześnie ma on za zadanie promować i poszerzać horyzonty, jak i zachęcać do wspólnej zabawy młodych adeptów sztuki krótkofalarskiej. Prosimy wszystkich zainteresowanych kolegów ze stażem o wsparcie merytoryczne i praktyczne.

Meritum sprawy

Konkurs jest bardzo złożony i na pewno będzie jeszcze nie raz ewaluował. Na dzień dzisiejszy tj. 05.02.2013 został podzielony na cztery kategorie (Powiaty, Gminy, Zamki, Kraje). Każdy uczestnik będzie zdobywał nagrody za uzyskanie kolejnych nowych potwierdzeń w przedziałach co 100 szt. Finalnie uczestnik otrzyma nagrody za zebrane wszystkie potwierdzenia w danej kategorii. Organizator akceptuje potwierdzenia QSO w następującej formie: QSL papier, eQSL, eQSL-PGA, HRDlog.net, LOTW, eQSL zamkiSP.pl etc. Akceptowane są łączności wszystkimi emisjami, jak i w każdy możliwy sposób, który zostanie potwierdzony przez korespondenta. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji losowo wybranych potwierdzeń niezależnie od zajmowanego miejsca w rankingu. Brak dosłanego skanu potwierdzenia w ciągu 7 dni od wysyłki zapytania przez organizatora będzie skutkował usunięciem danego potwierdzenia z bazy danych.

Nagrody

Nagrodami są:

  • dyplom "Kolejna Setka" - za każde nowe 100 potwierdzeń w danej kategorii,
  • puchar "100% normy" - za wszystkie potwierdzenia w danej kategorii + niespodzianka.
  • dyplom "Uznania" - za wkład i rozwój WRMZ.

Dyplomy będą wydawane w wersji elektronicznej (PDF) i dostępne po zalogowaniu się w zakładce "Moje Dyplomy". Zwycięzca każdej z kategorii wyraża zgodę na weryfikację potwierdzeń QSO, w formie przesłanych "skanów" na adres mailowy organizatora. Brak przesłanego skanu w terminie 7 (siedmiu) dni będzie skutkował odebraniem dyplomu oraz dyskwalifikacją w danej kategorii na czas określony przez organizatora. Jeżeli w danej kategorii dojdzie do dyskwalifikacji, miejsca w pozostałych kategoriach nie ulegają zmianie.

Postanowienia końcowe

Wszelkie uwagi i propozycje będą omawiane na forum portalu pzk.info.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w trakcie trwania programu.

Czekamy na ewentualnych przyszłych sponsorów akcji "Wielki Ranking Młodych Zdobywców"


Prezentacje Dyplomów:

Dyplom Gminy: - link do prezentacji dyplomu
Dyplom Powiaty: - link do prezentacji dyplomu
Dyplom Zamki: - link do prezentacji dyplomu
Dyplom Kraje DX: - link do prezentacji dyplomu

Award Manager
Marek SQ8MXS

A.D. 2013.02.05