PZK
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
facebook google+ KONTAKT SZUKAJ
SP7PKI

FORUM KRÓTKOFALARSKIE SP7PKI
NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE
PZK RadioReaktywacja SP9JPA Emisje Cyfrowe

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia portalu. Wszelkie informacje, wydarzenia, nowinki techniczne przesyłajcie drogą mail-ową info@pzk.info.pl lub umieszczajcie w formie news-a.

Zawody RADIO REAKTYWACJA 2014

Radio Reaktywacja

Witam Bardzo serdecznie.
Wspólnie z Prezesem Jurkiem SP7CBG Wice Prezesem Piotrem SP2JMR oraz Wice Prezesem ds. młodzieży Jurkiem SP3SLU pragniemy w roku 2014 zaprosić na zawody krótkofalarskie Radioreaktywacja 2014. Nagrodą główną będą dyplomy w formie witrażowych obrazów, natomiast nagrodą specjalną ufundowaną przez PZK mają być dwa nowe transceiver'y KF. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie wspólnie bawić.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w zawodach.

regulamin:


ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE RADIOREAKTYWACJA 2014

CEL
Celem Zawodów Krótkofalarskich Radioreaktywacja 2014 jest propagowanie krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez organizowanie lekcji otwartych według programu RadioReaktywacja. Ponadto celem zawodów jest popularyzacja Programu RadioReaktywacja w środowiskach krótkofalarskich zainteresowanych przekazywaniem naszego hobby młodym pokoleniom.

ORGANIZATOR
Zawody są przedsięwzięciem organizowanym przez zespół inicjatywny krótkofalowców Radioreaktywacja przy współpracy i wsparciu Polskiego Związku Krótkofalowców. Patronat honorowy nad Zawodami obejmuje Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców.

WARUNKI
1. Oddziały Terenowe PZK, terenowe i ogólnopolskie kluby krótkofalowców PZK, kluby krótkofalowców nie zrzeszone, bądź istniejące przy innych stowarzyszeniach (instytucjach) przystępują do współzawodnictwa na zasadach dobrowolności. W zawodach nie będą klasyfikowane lekcje prowadzone przez członków Kapituły.
2. Warunkiem klasyfikacji w zawodach jest przeprowadzenie minimum 3 lekcji według programu RadioReaktywacja w trzech różnych szkołach lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3. Warunkiem klasyfikacji jest także obowiązek opublikowania relacji z każdej zrealizowanej lekcji na krótkofalarskim forum dyskusyjnym SP7PKI w dziale Obwieszczenia i Informacje dla Krótkofalowców w terminie do 7 dni po realizacji.
4. Dla zaliczenia lekcji do klasyfikacji konieczne jest ponadto, aby zostały zrealizowane 3 podstawowe elementy programu, zawarte w konspektach lekcji zespołu inicjatywnego RadioReaktywacja:
- prezentacja historii powstania radia w oparciu o doświadczenia fizyczne
- przeprowadzenie zabaw / konkursów tematycznych z udziałem dzieci
- przeprowadzenie pierwszych łączności pomiędzy dziećmi, a krótkofalowcami z wykorzystaniem radiostacji KF i znaku wywoławczego klubowego.
5. Kolejnym warunkiem klasyfikacji w zawodach jest przesłanie informacji o lekcji na adres radio@reaktywacja.org.pl w terminie najpóźniej do 3 dni przed datą organizacji akcji oraz przesłanie wykazu przeprowadzonych łączności wraz z pakietem wymaganych informacji, najpóźniej 5 dni po tej dacie.

Przesłana informacja winna zawierać:
- wykaz łączności w formie dowolnego pliku tekstowego, jak dla zgłoszeń na dyplom itp.
- kategorię uczestnictwa, w której startuje dana drużyna
- kopię pozwolenia radiowego wykorzystanej radiostacji klubowej
- krótki tekst informacji prasowej o przeprowadzonej lekcji
- minimum 5 fotografii z przebiegu lekcji
W kategorii D - stacji nawiązujących łączność z dziećmi, podczas lekcji programu RadioReaktywacja, uczestnik winien przesłać wykaz łączności (log) w formie dowolnego pliku tekstowego, jak dla zgłoszeń na dyplom itp. Termin do 15.O4.14, 15.07.14, 15.10.14, 15.12.14.

KATEGORIE ZAWODÓW RADIOREAKTYWACJA 2014
A - Oddziały Terenowe PZK
B - terenowe i ogólnopolskie Kluby Krótkofalowców PZK spełniające wymogi Statutu PZK
C - kluby krótkofalowców nie zrzeszone, bądź istniejące przy innych stowarzyszeniach, instytucjach
D - stacje nawiązujące łączność z dziećmi podczas lekcji Programu RadioReaktywacja

PUNKTACJA
- Za każdą zrealizowaną lekcję w nowej szkole lub placówce opiekuńczo-wychowawczej zespół otrzymuje 4 punkty.
- Za następną lekcję w tej samej szkole (placówce) zespół otrzymuje 2 punkty
- Za każdą publikację do każdej z lekcji w mediach ogólnopolskich nie branżowych zespół otrzymuje 2 punkty
- Za publikację z lekcji w Komunikacie Sekretariatu ZG PZK lub w mediach regionalnych , lub branżowych, zespół otrzymuje maksymalnie 1 punkt łącznie.
- Za każde QSO z dzieckiem nadającym ze stacji klubowej podczas lekcji korespondent otrzymuje 1 punkt (1 raz w danej lekcji), łączności mogą być powtarzane z innymi dziećmi, ale nie daje to nowych punktów.

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
Za I miejsca w każdej z kategorii( A,B,C,D) zespół (stacja) otrzymuje dyplom pamiątkowy w formie witrażu szklanego z wytrawionym znakiem zespołu (stacji) oraz puchar. Za zdobycie II i III miejsca w każdej kategorii (A,B,C,D) zespół (stacja) otrzymuje puchar oraz papierowy dyplom pamiątkowy.

UWAGA ! za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii A i B zwycięski Oddział Terenowy PZK oraz Klub PZK otrzymują nagrodę specjalną Polskiego Związku Krótkofalowców nowy fabryczny 100 watowy transceiver KF.

KOMISJA SĘDZIOWSKA
Powołuje się 7 osobową Kapitułę Zawodów RadioReaktywacja 2014, w skład której wchodzą:
2 osoby z Prezydium PZK
3 osoby z zespołu inicjatywnego grupy RadioReaktywacja,
2 krótkofalowców nie związanych bezpośrednio ze strukturami organizatora
Do obowiązków i uprawnień Kapituły Zawodów należy: weryfikacja wyników punktowych uzyskiwanych przez zespoły (stacje) klasyfikowane, ostateczna interpretacja regulaminu Zawodów, przeliczenie łączności, udzielanie informacji i wyjaśnień wszelkich kwestii związanych z Zawodami.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
Wyniki cząstkowe Zawodów RadioReaktywacja 2014 będą ogłaszane do 15 dnia po każdym kwartale, tj. 15 kwietnia 2014, 15 lipca 2014 i 15 października 2014 r. Wyniki końcowe pierwszej rocznej edycji Zawodów RadioReaktywacja 2014 ogłoszone zostaną do 15 stycznia 2015r.
Decyzje Kapituły Zawodów są niezawisłe, wiążące i ostateczne. Decydując się na przystąpienie do Współzawodnictwa akceptujesz jego regulamin.

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Ocenianie dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.
Proszę się zalogować lub zarejestrować, aby ocenić.

Brak ocen.